The road
Før Storm / Before Storm
Morgenlys / Morning Light
Skumring / Twilight
Aftenland / Evening Land
Passage
Is / Ice
Tørresnor / Clothesline
Bjergvej - Island / Mountain Road - Iceland
Kul - Korsør / Coal - Korsør