OPSLAG NEDSLAG - Danske kunstnerbøger

26.09.2016


En stor udstilling i Den Sorte Diamant viser for første gang et dansk overblik over den voksende genre kunstnerbøger.

Udstillingen OPSLAG NEDSLAG – Danske kunstnerbøger viser i en række tværsnit værker fra seks årtier - både bøger af mastodonter som Asger Jorn, Per Kirkeby, Sven Dalsgaard og Tal R og en række helt nye værker af bl.a. Amalie Smith og Lea Porsager.

En kunstnerbog er ikke en bog om kunst, men slet og ret en bog som kunst. Kunstnerbogen er et værk i sig selv og kan samtidig fungere som en formidling af en række udtryksformer som foto, tegning, grafik og tekst.

Kunstnerbøger siden 1950'erne
Der er i disse år fornyet interesse for kunstnerbøger. OPSLAG NEDSLAG viser seks tværsnit i kunstnerbogens historie og stilistiske univers, som den på dansk grund har udviklet sig siden slutningen af 1950'erne og frem til i dag. Sigtet ligger på den tematiske og materielle spændvidde gennem nedslag, der sætter fokus på mediet, tilblivelsen, stilretninger inden for genren og den historiske kontekst. Udstillingens temaer perspektiveres desuden via otte hovedkunstnere, hvis kunstnerbøger på forskellig vis belyses gennem rumlige installationer og supplerende kunstværker.

Den masseproducerede kunstnerbog har siden 1950'erne været en velegnet måde, hvorpå kunstnerne kunne distribuere deres kunst uden om gallerier, museer og andre institutionelle begrænsninger. Materielt set spænder bøgerne vidt: fra Sven Dalsgaards små pamfletter distribueret pr. post og til Martin Larsens værk i otte bind på lige knap 6.000 sider; fra standardbøger og til værker, der på forskellig vis eksperimenterer med omslag af sandpapir, eller som Per Kirkebys smukke blå, tid er helt og aldeles blå!

Fra materiale til bog
På udstillingen kan man også få lejlighed til at se pionerværket Fin de Copenhague ("Københavns endeligt"), som Asger Jorn og franskmanden Guy Debord udgav i 1957. Jorn og Debords kulørte montageværk har et omslag af såkaldt matricepap (et restprodukt fra avisproduktionen), der har en helt særegen stoflighed. Matricepappet betyder, at oplagets 200 eksemplarer alle har et unikt omslag.

For første gang siden bogen blev trykt i maj 1957 er flere eksemplarer til stede i samme rum, idet udstillingen viser hele seks eksemplarer. Udstillingen har desuden fokus på processen fra materiale til bog, idet man kan se aldrig tidligere udstillet materiale fra private arkiver tilhørende bl.a. Tal R, Bjørn Nørgaard, Jesper Fabricius, Lene Adler Petersen og Asger Jorn. En femtedel af værkerne vil være udstillet, så gæsterne kan bladre i dem.

Den største samling
Det er en særdeles levende og aktuel praksis, der vises på Det Kongelige Bibliotek, der efter sammenlægningen i 2017 med Danmarks Kunstbibliotek, vil besidde landets suverænt største samling af kunstnerbøger.

Udstillingen er kurateret af Thomas Hvid Kromann, ph.d. og forsker på Håndskriftsamlingen. Kromann er specialist i kunstnerbøger og medredaktør på standardværket Danske kunstnerbøger (2013).
Udstillede værker og kunstnere

Asger Jorn
Per Kirkeby
Tal R
Jesper Fabricius
Sven Dalsgaard
Martin Larsen
Bjørn Nørgaard
Lene Adler Petersen

Supplerende værker af:
Erik Steffensen
Amalie Smith
Henrik Have
Lasse Krog Møller
Christian Vind
Albert Mertz
Per Højholt
Jytte Rex
K.J. Almqvist
Eva Kinch Brønsted
Lea Porsager
m. fl.

Newsletter

Receive our news as the first