ProTempore.Art take over Galleri Bo Bjerggaard

19.06.2019

I den europæiske middelalder skabte den katolske kirke et hierarki over moralske principper, som fik afgørende betydning for samfundsudvikling og åndsliv i efterfølgende tider. Iblandt de syv dødssynder var grådighed, der i lighed med de øvrige blev betegnet som et udtryk for menneskets afstandtagen fra Gud. Men hvordan forholder det sig i dag? Er grådighed stadig et udtryk for amoralsk livsførelse, der i profitmaksimeringens navn underminerer social samhørighed? Eller betragter vi snarere grådighed som en dyd, der smører samfundets hjul? Er foretagsomhed og selve den kunstneriske arbejdsproces forbundet med grådighed – og i så fald: af hvilken type? Er der i virkeligheden tale om en psykologisk disposition hos hin enkelte, der fortæller os noget om menneskets komplicerede og modsatrettede følelsesliv? Og er grådighedens religiøse eller spirituelle dimensioner som en konsekvens heraf helt forsvundet som forklaringsgrundlag? Disse er alle spørgsmål, som de tre inviterede kunstnere Peter Linde Busk, Steinar Haga Kristensen og Alexander Tovborg tager livtag med på udstillingen GRÅDIGHED. De tre kunstnere har til lejligheden omdannet museets Færchfløj til en visuel totaliscenesættelse. På samme måde som det kristne trosprogram tidligere blev anskueliggjort over for den jævne menighed gennem billedvægge eller kalkmaleriernes opbyggelige fortællinger, har de tre kunstnere skabt et opdateret ikonografisk skema, der genfortolker begrebet grådighed i en nutidig kontekst. Overordnet set har udstillingen på Holstebro Kunstmuseum karakter af en slags sekulær katedral, der ikke blot reaktualiserer en uddøende udtryksform – monumentalfresken – men som også forstærker samspillet mellem arkitektur, kunst, politisk-religiøs ideologi og offentlighed. Peter Linde Busk, Steinar Haga Kristensen og Alexander Tovborg kredser alle i deres kunst om eksistensens grundvilkår, magt og afmagt. I stil og udtryk er deres ekstensive praksisser i særlig grad stemningsmættede og 'åndfulde' – om end på forskellig vis og med forskelligt temperament. Dertil kommer, at de alle tre har et særligt mellemværende med historiske, mytologiske og delvist oversete billedtraditioner. Peter Linde Busk (DK, f. 1973) er uddannet fra The Slade School of Fine Art (London), Hunter College of Art (New York), Kunstakademie Düsseldorf og The Royal Academy of the Arts (London). Han bor og arbejder i Berlin. Steinar Haga Kristensen (N, f. 1980) er uddannet fra Kunsthøgskolen i Oslo, Sydney College of Art og Akademie der Bildenden Künste i Wien. Han bor og arbejder i Oslo. Alexander Tovborg (DK, f. 1983) er uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og Staatliche Akademie der Bildenden Künste i Karlsruhe. Han bor og arbejder i København. Holstebro Kunstmuseum deltager med udstillingen i et af de udvalgte strategiske projekter i forbindelse med Europæisk Kulturhovedstad – Aarhus 2017 betitlet 'De Syv Dødssynder'. Her samarbejdes med Randers Kunstmuseum, Glasmuseet Ebeltoft, Horsens Kunstmuseum, Museet for Religiøs Kunst, MUSE®UM og Skovgaard Museet. Hvert museum er blevet tildelt en dødssynd, som danner udgangspunkt for et udstillingsprojekt, som realiseres i tilknytning til kulturbyåret. Formålet med udstillingerne er samlet set at gentænke værdier i det vestlige samfund i dag, og de ledsages på samme tid af en bred portefølje af arrangementer. Udstillingen er støttet af Europæisk Kulturhovedstad – Aarhus 2017, Augustinus Fonden, Statens Kunstfond og Folketingets Reformationspulje. Se mere på Holstebro Kunstmuseum


ArtistsLouka Anargyros (FR)Kinga Bartis (DK)Daniel Fleur (SE)Nicolai Freberg (NO)Albert Grøndahl (DK)Martin Brandt Hansen (GL)Benjamin Harpsøe (DK)Helen Haskakis (SE) Mads Hilbert (DK)Freja Niemann Lundrup (DK)Lisa Lundgren (SE)Arthur Löwen (DE)Matthew J Robertson (US)Erik Uddén (SE)

Newsletter

Receive our news as the first