Wonderful World - opening January 20 January

18.01.2017

På Wonderful World mødes den besøgende af en intens græsduft, der vækker minder tilbage til barndommen og grønsværen i fodboldklubben. Anders Bojen & Kristoffer Ørums værk er en væg bemalet med grøn klorofyl udvundet af græs, der overmales igen og igen i udstillingsperioden; som et landskabsbillede i konstant forandring. Per Kirkebys femfløjede masonit fra 1976 med et kirkevindue i centrum, hvorfra solens stråler peger fingre ad en panoreret landskabstradition, spejles i John Kørners mægtige 2x3 m værk Polen, der tilsyneladende er en smuk og indtagende solopgang i violet, men ved nærmere eftersyn lader sig afsløre som en industriel fabrik. Wonderful World? Bedøm selv, men på den utopiske og dog ret virkelighedsnære side, præsenteres Poul Gernes’ vindmølleprojekt til Aarhus bugt fra 1986. Omend aldrig realiseret kan man godt fortabe og forelske sig i ideen om en pink havmøllepark som kærligt modstykke til havnefrontens potente skyline i beton.

Kurateret af Bibi Saugman


Wonderful World
Anders Bojen & Kristoffer Ørum / Poul Gernes / Tue Greenfort / Roni Horn / Per Kirkeby / John Kørner / Tom Molloy / Daniel Richter
20 January – 18 March 2017

In Wonderful World the visitor is met by an intense scent of grass, reminding one of childhood and the green grass in the soccer club. Anders Bojen & Kristoffer Ørum’s work is a wall painted with green chlorophyll, extracted from grass. The wall will be painted over again and again during the exhibition period; like a landscape painting in constant change. Per Kirkeby’s five winged masonite piece from 1976 depicting a church window in the center from which the rays of the sun seem to point fingers at a panned landscape tradition, is reflected in John Kørner’s grand 2x3 m work Poland that seems to be a beautiful and endearing sunset in violet, yet at closer inspection the image reveals itself as an industrial factory. Wonderful World? Judge for yourselves, but from a utopian and yet rather realistic perspective, the viewer is introduced to Poul Gernes’ windmill project for Aarhus Bay in 1986. Even though the project was never actually realized one may loose oneself in - and fall in love with the idea of a pink windmill park as a loving counterpart to the potent concrete skyline of the waterfront.

Curated by Bibi Saugman

Newsletter

Receive our news as the first